גלריית העיזים והפיסול

קדרות פיסולית
שלוב של אבניים, גריעה, ופסול בדימויי עיזים
שריפת חשמל ב-1260 מעלות | צביעה באנדר גליז ונגיעות גלזורה | גודל: 55 ס"מ-80 ס"מ

דילוג לתוכן